Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 42
Năm 2021 : 6.365
 • Trương Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Ngô Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán, thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ phó sử địa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đỗ Thị Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên. Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên. Tổ trưởng tổ toán lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Thị Tuyết Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên. Tổ trưởng tổ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ phó tổ hóa, thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên. Tổ phó tổ toán lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Kiều Thị Ánh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382017362
  • Email:
   anhngakieu1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TPT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trịnh Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ trưởng tổ ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên. Tổ phó ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 42
Năm 2021 : 6.365
Video Clip